JAZYKOVO

Čo vás naučíme

VÝUKOVÉ PROGRAMY

Hodiny jazyka "na mieru"

Každému študentovi alebo žiakovi sa venujeme individuálne. Hodinu sú spravené na mieru študentovi v závislosti od jeho potrieb a preferencií. Zameriame sa individuálne na rozširovanie jeho zručnosti, rozsah a intenzitu hodín. Taktiež aj na samotné témy a oblasti ktorým sa na hodine venujeme. Úroveň jazyka je nastavená pre každého individuálne po prvotnom pridelení do úrovne a zároveň podľa potrieb žiaka. Modul je možne priebežne upravovať. Každý kurz je zameraný na nepretržité vzdelávanie študenta bez nutnosti prispôsobovať sa ostatným študentom a umelým študijným plánom. Odporúčame 2 vyučovacie hodiny týždenne, pričom 1 vyučovacia hodina má 45 alebo 60 minút.

Prvá skúšobná lekcia je u nás zadarmo a potom sa môžeš rozhodnúť či chceš s nami pokračovať. 

Ponúkame viacero výhod:

  • Zameriavame sa na individuálnu výučbu, čiže každý študent dostane maximálne využitie každej lekcie. Nemusíte sa prispôsobiť ostatným študentom, čiže u nás nenastane situácia, že by ste na hodine nestíhali alebo sa nudili.
  • Kurzy sú spravené každému na mieru takže závisí len na Vás koľko sa chcete jazyku venovať ( 1 a viac hodín do týždňa podľa záujmu a výberu kurzu)
  • Vieme zlepšiť vaše slabé stránky v jazyky - prispôsobíme tomu vašu výučbu a budeme schopný vidieť progres.
  • Možnosť učenia aj menšej skupiny.
  • Dodáme vám podklady na výučbu jazyka.
  • Prvá skúšobná lekcia je zdarma.
  • Ak sa k nám prihlási niekto vďaka tvojmu odporúčaniu, máš u nás lekciu zadarmo.

Jediné čo u nás potrebuješ je chuť sa učiť jazyk a pripojenie na internet.


KURZ MLÁDEŽ

Kurz zameraní hlavne pre mládež druhého stupňa základných škôl a tiež aj stredných škôl, ktorý majú problémy s jazykom alebo sa chcú zlepšiť. Je to prispôsobené veku žiaka a zároveň jeho potrebám.

Školička pre najmenších (5-8 rokov)

Pre školopovinných (9-15 rokov)

Stredoškoláci (14-18 rokov)

KURZ "Príprava na maturitu"

Kurz zameraní pre študentov stredných škôl pre ich úspešné absolvovanie maturitnej skúšky. Prejdeme s nimi všetky časti maturitnej skúšky, či už písomnej alebo ústnej.
  

ITENZÍVNY KURZ

Intenzívny kurz je zameraní pre potrebu rýchlo sa dostať naspäť do jazyka, pre jeho zlepšenie alebo dokonca pre učenie sa úplných základov.

Základný program
Určený pre úplných začiatočníkov, ktorý sa chcú naučiť základy jazyka.

Mierne pokročilí 

Pre tých, čo už majú základy jazyka, ale už niektoré veci zabudli. Potrebujú si preopakovať niektoré gramatické veci a zlepšiť sa.

Tento kurz je určený aj pre tých, čo si hľadajú zamestnanie v cudzej krajine, či už ako opatrovateľka alebo čašníčka.

KURZ KONVERZÁCIE

Kurz zameraný na konverzáciu danej témy, s učením sa novej slovnej zásoby a gramatických štruktúr. Hlavne aby sa študent nebál konverzovať.

Tento kurz je určený aj pre tých, čo si hľadajú zamestanie v cudzej krajine či už ako opatrovateľka alebo čašníčka.