Jazykovo

Blog

Hneď na začiatok vám sem musím napísať, že je to určite škola BUDÚCNOSTI. Vo väčšine vyspelých krajín, či v Amerike, Rusku alebo Číne sa už takto vyučuje. Vyučuje sa tak na základných, stredných, ale aj vysokých školách. Na vysokých školách je veľmi veľa kurzov práve takto online a medzi ne patrí samozrejme aj online výučba jazykov. Učia sa tak...

Väčšina z nás sa už určite stretla s ťažko zapamätateľnými poučkami v škole. Najhoršia časť pri učení, a to nielen jazykov je to, že väčšinou máme pred sebou veľmi veľké množstvo informácií, poučiek, pravidiel a samozrejme aj slovíčok, ktoré si musíme zapamätať. Väčšina z nás z toho jednoducho dostane strach a skôr ako sa začne učiť, to aj kvôli...